CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Monday, 27 May 2013

ULASAN KARYA AGUNG BUSTAN AL-SALATIN


Bultan Al-Salatin 

Berdasarkan karya agung Bustan al-Katibin pula, menurut Dr Jelani Harun dalam bukunya Pemikiran Adab Ketatanegaraan Kesultanan Melayu, kitab Bustan Al-Salatin ini tergolong sebagai sebuah karya saduran kerana banyak pengaruh Arab dan Parsi yang sama ada dicedok atau diambil oleh Sheikh Nuruddin menjadi kandungan kitab ini.
         Manakala RO Winstedt mengkelaskan kitab ini sebagai sastera sejarah kerana pengkisahan sejarah yang terdapat di dalam kitab ini boleh dikatakan lengkap terutama dari segi sejarah kesultanan Melayu khususnya kerajaan Melayu Melaka dan Acheh tetapi sarjana tempatan memikirkan kitab ini lebih sesuai dikategorikan sebagai sastera ketatanegaraan atau sastera adab, yakni hasil penulisan yang boleh dijadikan petunjuk kepada raja-raja dan pemerintah dalam mentadbir negeri.
         Daripada sudut karya pula Kitab Bustan Al-Salatin ini terdiri daripada 7 bab tetapi bilangan fasalnya mempunyai pelbagai versi. Winstedt menyatakan ada 40 fasal manakala Raffles pula menyatakan hanya 60 fasal. Hal ini demikian berlaku kerana kitab yang lengkap tidak pernah ditemui sebaliknya cebisan kitab yang telah tercerai-cerai. Namun begitu isi kandungannya tidak jauh berbeza. Semua versinya membicarakan perkara pokok yang sama.
          Mengikut Winstedt dalam bab satu terdiri daripada 10 fasal yang menerangkan mengenai  tujuh petala langit dan bumi, Nur Muhammad, Luh Mahfuz, kalam arsy dan sebagainya. Berdasarkan bab ini, Sheikh Nuruddin membuat huraian tentang penciptaan alam yang bermula daripada fasal kejadian nur Muhammad, Lohmahfuz, Fasal Arasy, Fasal Qalam, Fasal Kejadian-Kejadian Malaikat, Sidratul Muntaha, Syurga dan Neraka, Kaabah, Matahari, Bintang dan sebagainya . Kandungannya banyak persamaan dengan kisah penciptaan alam yang terkandung dalam Qisas al-Anbiya yang bersumber daripada Ibnu Abbas, Kaab Ahbar, Wahb ibn Munabbih dan Abdullah ibnu Salam.

ULASAN KARYA AGUNG SULALATUS SALATINSulalatus Salatin

Menurut kamus dewan ‘karya’ merupakan kerja, buatan atau ciptaan, manakala ‘agung’ pula merupakan besar, terutama, teristimewa. Oleh yang demikian, karya agung merupakan karya yang istimewa yang mana memaparkan pemikiran bangsa Melayu zaman dahulu. secara umumnya karya agung bersifat karya sastera sejarah. Hal ini demikian kerana sifat karya agung tersebut yang terdiri daripada kisah zaman pemerintahan raja-raja yang sememangnya tercatat dalam sejarah disamping turut terselit unsur mitos, lagenda mahupun humor dalam karya agung tersebut.

       Berdasarkan karya Sulalatus Salatin yang juga turut dikenali sebagai Sejarah Melayu merupakan satu karya sejarah mengenai kebangkitan, kegemilangan dan kejatuhan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Karya ini bersifat sastera sejarah kerana terdapat unsur mitos, lagenda, tiada tarikh dan sebagainya. Selain itu, secara keseluruhannya, karya Sulalatus Salatin ini menceritakan mengenai tampuk pemerintahan zaman kesultanan Melaka, pembukaan negeri, kepahlawanan pendekar Melayu serta turut menceritakan mengenai ketatanegaraan. Konsep waad dalam karya ini juga menjadikan teras dalam pemerintahan kesultanan Melayu ketika itu, yang mana rakyat wajib mentaati raja, manakala raja harus adil dan saksama. Hal ini kerana, berdasarkan waad tersebut yang telah di perkenalkan oleh demang lebar daun, rakyat yang tidak patuh akan raja akan mendapat tulah misalnya atap rumah ke bawah, tiang ke atas. Manakala bagai raja yang zalim pula turut akan mendapat musibah misalnya keruntuhan kerajaan yang dimilikinya. Hal ini dapat di lihat dalam petikan yang berikut:

Maka sembah Demang Lebar Daun, “Baiklah tuanku,tetapi jikalau anak cucu duli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu patik pun berubahlah tuanku.” Maka titah Seri Teri Buana, “baiklah paman, kabullah hamba akan waad itu.” Maka baginda pun bersumpah-sumpahanlah dengan  Demang Lebar Daun. Titah Baginda “barang siapa hamba Melayu derhaka mengubah perjanjiannya, di balikkan Allah bumbungan rumahnya ke bawah kaki ke atas.” Maka sembah Demang Lebar daun, “Jikalau raja Melayu itu mengubahkan perjanjian dengan hamba Melayu, binasakan Allah negerinya dan takhta kerajaannya.”
(Sulalatus Salatin: 26)

Manakala antara contoh mitos yang terdapat dalam karya agung Sulalatus Salatin seperti penceritaan asal usul Puteri Tanjung Buih yang di ceritakan dalam petikan :
Sebermula pada suatu hari, hanyut buih dari hulu terlalu besar, maka di lihat orang dalam buih itu ada seorang budak perempuan, terlalu baik rupanya. Maka di persembahkan oranglah kepada Seri Teri Buana, maka di suruh baginda ambil; maka di namai baginda akan budak itu Puteri Tanjung Buih, di angkat baginda anak terlalulah baginda dua laki isteri akan Puteri Tanjung Buih itu.
(Sulalatus salatin:27)

CIRI-CIRI KARYA AGUNG MELAYU


Antara ciri yang lazimnya dapat dilihat dalam karya agung  ialah penggunaan perbendaharaan kata yang sangat menarik.  hal ini dapat dilihat apabila penulis atau penghasil karya zaman dahulu amat kaya dengan perbendaharaan kata yang hebat dan tinggi maksudnya.  Walaupun sesebuah karya tersebut telah diubah atau versi barunya telah ditulis oleh orang lain, namun penulis masih mengekalkan perbendaharaan kata yang terkandung dalam teks terawal.  Sebagai contohdalam karya agung Sulaltus Salatin, perkataan Melayu asli kuno masih dapat dilihat berdasarkan perkataan nyiahlasasemakukbubung dan sebagainya.   Bukan itu sahaja,, karya Sulalatus Salatin juga ditulis dengan memasukkan beberapa perkataan bahasa Arab yang tidak melibatkan sebarang proses asimilasi.  Antara perkataan bahasa Arab yang terdapat dalam Sulalatus Salatin ialah kadhifikir dan khoja
            Selain itu, sesebuah karya agung lazimnya  mengandungi cerita yang sarat dengan unsur agama, moral dan pedagogi.  Seperti yang kita sedia maklum, masyarakat zaman dahulu menyampaikan nasihat dan pengajaran kepada orang lain melalui pelbagai medium seperti nyanyian, syair, pantun serta secara bertulis melalui karya agung.  Melalui karya Sulalatus Salatin juga penulis dapat menyampaikan banyak pengajaran dan nasihat kepada masyarakat terutamanya kepada anak muda masa ini.  Antara kisah yang terkandung dalam karya Sulalatus Salatin ialah kisah kezaliman raja serta cara hidup masyarakat Melayu terdahulu.  Pengajaran yang dapat disampaikan melalui kisah ini ialah seseorang yang ingin menjadi pemimpin hendaklah adil dan tidak menganiaya golongan bawahan.  Selain itu, rakyat atau golongan bawahan juga hendaklah akur dengan perintah raja.  Hal ini demikian kerana sekiranya rakyat taat kepada pemerintah iaitu raja, negara kediaman mereka berada dalam keadaan aman damai.
             
           

KONSEP KARYA AGUNG MELAYU

Karya agung merupakan karya yang cukup unik berbanding karya moden.  Karya agung banyak mengandungi kisah benar daripada peristiwa pemimpin atau orang besar pada zaman silam.  Selain itu, karya agung juga merupakan himpunan cerita tentang kehebatan pahlawan, asal usul nama sesebuah tempat dan banyak lagi.  Karya agung yang sedia ada lazimnya meninggalkan pelbagai impak positif dalam kalangan pembaca seperti kesan seni, ilmu, falsafah, budaya dan sosial yang boleh dijadikan panduan dan nasihat kepada pembaca yang terdiri dalam kalangan generasi muda kini.  Setiap karya yang ditulis terutamanya karya agung memiliki ciri atau sifat yang tersendiri yang membezakan ia dengan karya moden yang makin banyak masa ini.

FALSAFAH MELAYU DALAM BUSTAN AL-KATIBIN

Bustan Al-Katibin : 


Bustan al-Satibin ialah sebuah karya paling awal tentang Bahasa Melayu yang disusun oleh seorang ilmuwan dan budayawan Melayu yang ulung iaitu Raja Ali Haji. Karya agung Bustan Al-Salatin merupakan satu-satunya kitab yang menceritakan mengenai sejarah kesultanan Acheh dan Melayu secara terperinci. Kitab ini di tulis mengikut arahan Sultan Iskandar Thani yang merupakan pemerintah Acheh yang mahukan sebuah kitab yang dapat mendaulatkan diri baginda sebagai pemerintah yang berdaulat. Apabila menulis atas perintah raja, hasil penulisannya memenuhi keperluan pemerintah demi menjaga martabat dan seterusnya memaparkan aspek-aspek positif terhadap pemerintah. Kitab ini sama ada secara langsung atau tidak langsung turut mengagung-agungkan Sultan Iskandar Thani sebagai pemerintah Acheh.

FALSAFAH MELAYU DALAM TUHFAT AL-NAFIS


Tuhfat Al-Nafis

Tuhfat Al-Nafis : menceritakan sejarah kerajaan Riau-Lingga, sebuah kerajaan Melayu yang paling kompleks dan canggih. Dari segi kronologi, latar peristiwa meliputi jangka waktu dari awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19.  Dari segi geografi, Tuhfat Al-Nafis meliputi peristiwa di kalangan semua kerajaan Melayu di Semenjung Melayu dan Kepulauan Riau-Lingga (termasuk Singapura), di Siak (Sumatera Timur), di Kalimantan Barat, di Sulawesi Selatan, dan di Betawi.

FALSAFAH MELAYU DALAM HIKAYAT HANG TUAH


Hikayat Hang Tuah

Hikayat Hang Tuah : Dikarang pada sekitar tahun 1641 hingga 1736 ini adalah satu-satunya epik Melayu yang mewakili bangsa itu sendiri tentang cita-citanya, kebolehannya, dan sikap hidupnya pada suatu zaman. Pengarang mengakhiri karyanya dengan meninggalkan semangat yang kekal dalam minda Melayu hingga hari ini: ”Takkan Melayu Hilang di Dunia’.